Samarbejdet

 

Et gratis besøg hos dig eller en uforpligtigende snak i telefonen giver dig et overblik over dine muligheder. 

På mødet diskuterer vi dine muligheder og afgrænser opgaven for at sikre den hurtigst mulige behandling i godkendelsessystemet

Honorarsatsen er derefter den konkurrencedygtige pris på 850,- kr pr time excl moms. Det er muligt at aftale en fast pris for én nøje defineret opgave.

Erfaringer:

Med mine friske erfaringer som miljørådgiver, kombineret med min baggrund som planteavlskonsulent og underviser, er jeg godt rustet til dialogen med myndighederne og i samarbejde med dig sikre den bedste ramme for produktionen.

Andre har blandt andet sagt:

"Martin har arbejdet med alle aspekter i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelse af landbrug. Opgaverne har spændt fra den indledende strategiske rådgivning og dialog med landmanden over analyser og beregninger til formulering af miljøansøgninger og dialog med myndigheder. Martin har håndteret nogle af de største kunder og mest komplicerede miljøsager."

"Martin er som person åben og analyserende og møder kunderne, der hvor de er. Han er en meget god formidler af kompliceret stof overfor såvel kunder som kollegaer, ... som samtidigt arbejder systematisk og med høj kvalitet."

Som 30-årig er jeg uddannet som agronom (Cand.agro.) fra den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i 1991 og har således mere end 20 års erhvervserfaring med blandt andet:

* Miljøansøgninger, anmeldeordningen og revurderinger.

* Planteavlsrådgivning, udarbejdelse af gødningsplaner og - regnskaber, markstyring, valg af pesticider og rigtig dosering og meget andet.

- din miljøansøgning, husdyrproduktionen og markdriften skal hænge sammen.

* Udarbejdelse af VVM-redegørelser (Vurdering af Virkningen på Miljøet).

* Forhandling med myndigheder og tilpasning af miljøprojekterne med blandt andet tekniske løsninger, så det hænger sammen med din produktion.

* Miljøstrategi, hvordan får vi tilrettelagt produktionen og miljøprojektet, så der også er frihedsgrader på den lange bane.

* Miljø Tilstandsrapport, et miljøtjek af arealerne og de udpegninger, der er tilknyttet: §3-natur, Natura 2000, grundvandsbeskyttelse, indsatsplaner med videre.

* Undervisning af Miljø- og Naturteknologer i §-er, love og regler indenfor miljø og landbrug, bl.a.: VandrammeDirektiv, Miljømålsloven, Miljøbeskyttelsesloven.

* Undervisning i udarbejdelse af Naturplaner på bedrifter og i lokalområder, samt jagt og vildtforvaltning.

1991: Cand.agro., Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, København.