Naturplan

En naturplan er den overordnede statslige ramme for miljøpåvirkningen af den tørre natur.

En naturplan kan også være en plan for natur og planteproduktion på et landbrug.

Her er det opgaven at forene din markdrift, beskyttelsen og eventuel forbedre naturen med f.eks. jagt for øje eller "herlighedsværdien" på det enkelte landbrug.

Med baggrund i en Diplomuddannelse i Naturplaner (2004) fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl og den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole har jeg igennem flere år undervist Miljø- og naturteknologer i udarbejdelsen af naturplaner.