Vandplaner

En vandplan er den overordnede statslige ramme for vandmiljøet, det vil sige vandløb, søer, fjorde og kystnære områder.

Vandplanen fastlægger hvordan din kommune skal forvalte reglerne. - Det vil få betydning for din planteproduktion.