Miljøstrategi

Strategiske overvejelser  - f.eks hvor skal den næste udvidelse af stalden om 10 år være - er væsentlige for at fastholde værdien af dit produktionsapparat.

Beliggenheden af din produktion i forhold til natur, vandløb, Natura 2000, naboer, grundvand…og meget andet bliver afgørende for dine muligheder for dels at udvide produktionen, dels størrelsen af omkostningen til teknik og daglig drift.