Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering - En 8 år gammel miljøgodkendelse skal revurderes igen.

Også en miljøgodkendelse givet efter de gamle regler i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, skal revurderes efter 8 år.

Specielt kravene til BAT, den Bedst Tilgængelige Teknik, skal vi forholde os til. Så vores opgave er blandt andet at argumentere og at beskrive "hvorfor" og "hvorfor ikke" vi ønsker at vælge en bestemt teknik.

Arealerne skal kommunen ikke tage stilling til i en revurdering.