Rådgivning og ydelser

Miljøkonsulenten bistår dig med miljøansøgningen, revurderingen eller anmeldeordningen. - Beskrivelsen af din produktion og ikke mindst med at finde den bedste løsning på enkeltproblemer og med særlig opmærksomhed på helheden og sammenhængen i produktionen.

- Og dermed et større dækningsbidrag til dig.