Natur

Søer og vandhuller, enge og overdrev er noget af den natur, der er beskyttet i Naturbeskyttelseslovens §3 og derfor ofte kaldes §3 - natur.

Kommunerne har været i færd med at udarbejde et såkaldt "service-tjek" af al §3-natur. Udpegningen af §3-natur er en vejledende udpegning og der skal lægges stor vægt på dyrkningshistorien.

Bliver du kontaktet af kommunen - og er du ikke helt enig - kan der være ide i at søge rådgivning.