Indsatsplan til beskyttelse af grundvand

En indsatsplan skal beskytte grundvandet imod forurening. I indsatsplanen er det blandt andet specifikt beskrevet, hvor stor nedvaskningen af nitrat (kvælstof) må være på dine arealer.