Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse - Ansøgning om miljøgodkendelse af alle typer af husdyr skal udarbejdes i et tæt samarbejde med dig. Min erfaring sikrer, at du kommer let igennem systemet. Vi finder i samarbejde den billigste og mest holdbare løsning på udfordringerne hos dig.

Produktionsarealet     - det vil sige det areal, hvor dyrene befinder sig med "hoved og bagdel" -      er afgørende for ammoniakfordampningen og lugt til naboer.

Borte er begreberne dyreenheder (DE), vægtgrænser og opdelingen i dyretyper, eksempelvis smågrise og slagtesvin eller opdeling i malkekøer og opdræt. 

Hermed er der skabt mulighed for en mere fleksibel godkendelse og formentlig også en langtidsholdbar miljøgodkendelse af staldanlægget.

 

SIDEN ER UNDER REDIGERING...!!

Lovgivningen op til 2007: Store produktioner blev godkendt med en såkaldt "Kapitel 5 -godkendelse" efter miljøbeskyttelsesloven og en VVM-godkendelse.

Lovgivningen fra 2007 til d. 1. august 2017 opdelte produktionerne i:

§11 ansøgning, ansøgt drift større end 75 DE og op til 250 DE

§ 12 ansøgning, den ansøgte drift bliver større end 250 DE

Miljøansøgningen består af to dele:

  • et skema med beregninger og resultater.
  • en tekst, der beskriver produktionen inklusiv tabeller og figurer, samt kortmateriale.

Forskellen imellem §11 og §12 ansøgninger bliver mindre og mindre, men handler i hovedsagen om niveauet for beskrivelsen af BAT teknologi og 0-alternativet.